Uchwała Nr X/127/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Łobez, niezabudo


Uchwała Nr X/127/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 września 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Łobez, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzeźniak.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717 ), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno, od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Łobez, niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzeźniaku stanowiącej działkę nr 208/4
o pow. 2,13 ha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 14-11-2003 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2003 14:31