herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-03-24 14:35:59
Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-03-24 11:14:53
Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-03-24 11:13:50
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-03-24 11:13:35
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-03-24 11:09:43
Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-03-24 11:09:03
Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-03-24 11:07:59
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym pod garaż dz. nr 456 obręb Sielsko Małgorzata Dmochowska 2016-03-21 09:33:36
Wykaz na działkę nr 123/4 w Lesięcinie Anna Ociepa 2016-03-04 09:47:33
2016 rok Anna Ociepa 2016-03-04 09:46:16
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci Piotr Kwieciński 2016-03-02 15:11:59
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-02-23 12:23:45
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-02-23 12:22:25
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-02-23 12:19:47
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-02-23 12:19:10
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-02-23 09:42:24
Jednostki organizacyjne Mariola Franczuk 2016-02-19 10:05:11
Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.01.2016 r. Mariola Franczuk 2016-02-19 09:53:15
Zarządzenie Nr 4c / 2016 Burmistrza Węgorzyna z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjum Mariola Franczuk 2016-02-19 09:10:10
Zarządzenie Nr 4b / 2016 Burmistrza Węgorzyna z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych Mariola Franczuk 2016-02-19 09:09:16
Zarządzenie Nr 4a / 2016 Burmistrza Węgorzyna z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Węgorzynie Mariola Franczuk 2016-02-19 09:08:19
Budowa przepławek dla ryb w obrębie Brzeźniak Anna Martyna Adamów 2016-02-17 09:50:27
Budowa przepławek dla ryb w obrębie Brzeźniak Anna Martyna Adamów 2016-02-17 09:50:10
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2015 roku Wioleta Początek 2016-02-10 09:53:57
Plan pracy Rady Miejskiej wraz z planowanym harmonogramem sesji na 2016 rok Wioleta Początek 2016-02-10 09:53:24
Uchwała Nr XXXVI.99.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-02-10 09:32:24
Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2015 r. Wioleta Początek 2016-02-10 09:29:35
UCHWAŁA NR XXXVI.99.2016 Wioleta Początek 2016-02-10 09:27:41
XIV/113/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2016 rok Wioleta Początek 2016-02-09 14:30:41
XIV/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 123/4 położonej w obrębie Lesięcin Wioleta Początek 2016-02-09 14:30:22
XIV/117/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-02-09 14:29:50
XIV/116/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-02-09 14:28:42
XIV/115/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2016 rok Wioleta Początek 2016-02-09 14:27:58
XIV/114/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2016 rok Wioleta Początek 2016-02-09 14:27:15
XIV/113/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2016 rok Wioleta Początek 2016-02-09 14:26:13
XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 roku Wioleta Początek 2016-02-09 14:25:20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci w 2016 roku. Piotr Kwieciński 2016-02-03 15:22:57
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 676/3 obr. nr 1 m. Węgorzyno Małgorzata Dmochowska 2016-02-03 08:32:37
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. nr 1251/9 położonej w obrębie nr 1 m. Węgorzynoz przeznaczeniem pod cele składowe Małgorzata Dmochowska 2016-02-02 15:31:21
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod staw zasilany wodami opadowymi lub przepływowymia do 3 lat dz. nr 87 obr. Sielsko Małgorzata Dmochowska 2016-02-02 15:29:31