herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 Piotr Kwieciński 2016-05-24 13:57:17
Budowa przedszkola w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2016-05-20 11:48:39
Piotr Kwieciński 2016-05-19 20:00:12
Rok 2016 Piotr Kwieciński 2016-05-19 19:59:50
Informacja o wykonaniu budzetu za 2015 Piotr Kwieciński 2016-05-19 19:58:45
Informacja o wykonaniu budzetu za 2015 Piotr Kwieciński 2016-05-19 19:58:30
Uchwała Nr C.201.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzyna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wegorzyno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Wioleta Początek 2016-05-17 15:07:02
Uchwała Nr C.201.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzyna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Wioleta Początek 2016-05-17 15:04:30
Rachunek zysków i strat jednostki Wioleta Początek 2016-05-17 15:02:24
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wioleta Początek 2016-05-17 15:01:51
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Wioleta Początek 2016-05-17 15:01:20
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Wioleta Początek 2016-05-17 15:00:14
Sprawozdanie z wykonania budżetu budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok Wioleta Początek 2016-05-17 14:55:07
Sprawozdanie z wykonania budżetu budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok Wioleta Początek 2016-05-17 14:54:43
wykaz na dz. nr 183/9 wraz z udziałem 1/6 części w dz. nr 183/13 w obr. nr 2 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2016-05-17 11:05:18
Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-05-16 15:18:21
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. nr 1288 położonej w obrębie nr 1 m. Węgorzynoz z przeznaczeniem pod garaż Małgorzata Dmochowska 2016-05-13 11:48:09
Ocena zasobów pomocy społecznej - druk nr 5 Wioleta Początek 2016-05-13 09:21:34
Materiały cz. 2 Wioleta Początek 2016-05-13 09:20:57
- dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-13 09:19:57
- dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-13 09:19:53
Materiały cz. 1 Wioleta Początek 2016-05-13 09:19:49
Materiały na XVI sesje Rady Miejskiej - 19.05.2016 r. Wioleta Początek 2016-05-13 09:19:18
Wykaz na lokal nr 1 przy ul/ 3 Maja 20 w Węgorzynie Anna Ociepa 2016-05-02 10:40:54
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Węgorzyno za 2015 r. Janinia Mazuro 2016-04-29 14:28:54
Harmonogram wywozu śmieci Lipiec 2015 - Czerwiec 2016 Janinia Mazuro 2016-04-27 15:21:55
Harmonogram wywozu śmieci Lipiec 2015 - Czerwiec 2016 - dokument usunięty Janinia Mazuro 2016-04-27 15:15:51
Harmonogram wywozu śmieci Lipiec 2015 - Czerwiec 2016 - dokument usunięty Janinia Mazuro 2016-04-27 15:15:35
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokument usunięty Janinia Mazuro 2016-04-27 15:12:57
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokument usunięty Janinia Mazuro 2016-04-27 15:12:33
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Janinia Mazuro 2016-04-27 15:11:10
Sprawozdanie z wykonania budżetu budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok Wioleta Początek 2016-04-27 14:59:49
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 marca 2016 roku Piotr Kwieciński 2016-04-26 09:32:13
Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.01.2016 r. Wioleta Początek 2016-04-25 14:38:12
Wykaz na lokale nr 4, 8 i 13 przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie Anna Ociepa 2016-04-22 11:48:26
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 123/4 w Lesięcinie Anna Ociepa 2016-04-22 08:20:54
Uchwała Nr LXXXII.150.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-04-21 14:44:32
Uchwała Nr LXXXII.150.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-04-21 14:44:13
Uchwała Nr LXXXII.151.2016 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-04-21 14:42:52
Uchwała Nr LXXXII.150.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-04-21 14:40:28