herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXXII.150.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-04-21 14:44:13
Uchwała Nr LXXXII.151.2016 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-04-21 14:42:52
Uchwała Nr LXXXII.150.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-04-21 14:40:28
Uchwała Nr LXXXII.151.2016 w sprawie wydawania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-04-21 14:37:21
Wykaz na dz. nr 87 w Sielsku Anna Ociepa 2016-04-13 09:58:05
Wykaz na dz. nr 169/38 w Cieszynie Anna Ociepa 2016-04-13 09:06:04
Wykaz na dz. nr 387/3 w obr. nr 3 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2016-04-08 10:34:02
XV/122/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji - Etap II" Wioleta Początek 2016-04-06 11:40:57
XV/124/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-04-06 11:36:19
XV/123/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-04-06 11:35:34
XV/122/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji - Etap II" Wioleta Początek 2016-04-06 11:34:49
XV/121/2016 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Węgorzyno Wioleta Początek 2016-04-06 11:34:19
XV/120/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Węgorzyno współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-302/13 Wioleta Początek 2016-04-06 11:33:02
XV/119/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2016 rok Wioleta Początek 2016-04-06 11:32:24
XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-04-06 11:14:49
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-04-05 11:58:33
Decyzja nr 01/CP/2016 dot. budowy przepławek dla ryb w obrębie Brzeźniak Anna Martyna Adamów 2016-04-05 10:13:28
Decyzja nr 01/CP/2016 dot. budowy przepławek dla ryb w obrębie Brzeźniak - dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2016-04-04 12:06:04
Decyzja nr 01/CP/2016 dot. budowy przepławek dla ryb w obrębie Brzeźniak - dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2016-04-04 11:00:37
Zzwiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Janinia Mazuro 2016-04-01 10:49:44
Wykaz na lokal nr 4 przy Os.40-lecia PRL 20 w Węgorzynie Anna Ociepa 2016-03-31 10:40:49
Wykaz na lokal nr 4 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pomorskim Anna Ociepa 2016-03-25 13:33:29
Wykaz na lokal nr 4 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pomorskim - dokument usunięty Anna Ociepa 2016-03-25 11:15:28
Wykaz na lokal nr 4 przy ul. Kolejowej 14 w Runowie Pomorskim - dokument usunięty Anna Ociepa 2016-03-25 11:11:35
Piotr Kwieciński 2016-03-24 16:58:18
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2016-03-24 16:52:12
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-03-24 14:35:59
Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-03-24 11:14:53
Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-03-24 11:13:50
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-03-24 11:13:35
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-03-24 11:09:43
Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-03-24 11:09:03
Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-03-24 11:07:59
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym pod garaż dz. nr 456 obręb Sielsko Małgorzata Dmochowska 2016-03-21 09:33:36
Wykaz na działkę nr 123/4 w Lesięcinie Anna Ociepa 2016-03-04 09:47:33
2016 rok Anna Ociepa 2016-03-04 09:46:16
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci Piotr Kwieciński 2016-03-02 15:11:59
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-02-23 12:23:45
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-02-23 12:22:25
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedlowa 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2016-02-23 12:19:47