herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XIII/105/2015 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-08 13:16:37
XIII/104/2015 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Węgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Wioleta Początek 2016-01-08 13:15:55
XIII/103/2015 w sprawie skargi wniesionej przez Państwa Hanoratę i Dariusza Nowak na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2016-01-08 13:14:49
XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2015 r. Wioleta Początek 2016-01-08 13:13:51
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 20 szt. drzew rosnących Piotr Kwieciński 2016-01-08 09:39:06
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 20 szt. drzew rosnących Piotr Kwieciński 2016-01-05 14:20:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 20 szt. drzew rosnących Piotr Kwieciński 2016-01-05 14:20:41
Załącznik do deklaracji DT-1 Małgorzata Honke 2016-01-04 16:21:52
Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych Małgorzata Honke 2016-01-04 16:20:21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje imprez sportowo - rekreacyjnych w t ym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Piotr Kwieciński 2015-12-30 14:46:38
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje imprez sportowo - rekreacyjnych w t ym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Piotr Kwieciński 2015-12-30 14:45:28
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2015 roku Wioleta Początek 2015-12-28 16:44:39
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2015 roku Wioleta Początek 2015-12-28 11:21:22
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-23 15:10:56
Materiały na XIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2015 r. Wioleta Początek 2015-12-23 08:50:00
Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenia sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku Piotr Kwieciński 2015-12-22 10:54:38
I przetarg na zbyce zabudowanej dz. nr 110/2 w Sielsku Anna Ociepa 2015-12-21 10:47:54
Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej Małgorzata Honke 2015-12-18 08:48:14
Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Małgorzata Honke 2015-12-18 08:46:43
Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Małgorzata Honke 2015-12-18 08:40:10
Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Małgorzata Honke 2015-12-18 08:37:57
Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Małgorzata Honke 2015-12-18 08:35:05
Uchwały podatkowe na 2016 rok Małgorzata Honke 2015-12-18 08:33:33
Załącznik nr 2 do uchwały XII/99/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26.11.2015r.- druk deklaracji na podatek od nieruchomości Małgorzata Honke 2015-12-18 08:21:08
Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/99/2015/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26.11.2015r.- druk informacji Małgorzata Honke 2015-12-18 08:19:39
Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.10.2015r.- druk deklaracji na podatek leśny Małgorzata Honke 2015-12-17 10:34:57
Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.10.2015r.- druk deklaracji na podatek rolny Małgorzata Honke 2015-12-17 10:32:37
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:31:50
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:30:52
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:30:28
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:30:02
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:17:50
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:16:48
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:16:26
Decyzja nr 08/CP/2015 dotycząca budowy kościoła filialnego w Węgorzynku Anna Martyna Adamów 2015-12-11 11:39:40
Protokół z XI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.10.2015 r. Wioleta Początek 2015-12-07 10:10:22
Wybory uzupełniające na ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 Wioleta Początek 2015-12-04 10:34:40
Wybory uzupełniające na ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 Wioleta Początek 2015-12-04 10:33:57
XII/102/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2015-2022 Wioleta Początek 2015-12-04 09:49:55
XII/101/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2015-12-04 09:49:19