herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz, gm. Węgorzyno, o dł. 0,89 km, szer. 4,0m na dz. nr 72, 43 - obręb Sarnikierz. Tomasz Trykacz 2015-08-04 11:37:58
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz.dz. 1288 i cz dz. 1238/14 Małgorzata Dmochowska 2015-08-04 08:35:05
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. Janinia Mazuro 2015-07-31 12:08:34
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. Janinia Mazuro 2015-07-31 12:08:07
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. Janinia Mazuro 2015-07-31 12:07:40
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. Janinia Mazuro 2015-07-31 12:06:49
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Piotr Kwieciński 2015-07-31 07:34:39
Ośrodek Pomocy Społecznej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY Piotr Kwieciński 2015-07-29 22:11:31
Ośrodek Pomocy Społecznej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY Piotr Kwieciński 2015-07-29 22:09:30
Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 27 lipca 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-07-28 10:51:59
Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 27 lipca 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-07-28 10:51:04
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części dz. nr 456 w Sielsku z przeznaczeniem pod garaż Anna Ociepa 2015-07-21 14:22:19
I przetarg na dzierżawę części dz. nr 112/11 w obr. Połchowo z przeznaczeniem pod działalność usługową i produkcyjną podmiotów gospodarczych. Anna Ociepa 2015-07-20 10:10:59
2015 rok Anna Ociepa 2015-07-20 10:07:56
ogłoszenie o I przetargu na dz. nr 812/3 wraz z udziałem 1/9 w dz. nr 812/1 w obr. nr 3 m. Węgorzyna Anna Ociepa 2015-07-17 10:59:53
wykaz na dz. nr 64 w lesięcinie Anna Ociepa 2015-07-17 08:29:39
Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 1 lipca 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-07-03 09:01:16
VIII/69/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na okres kadencji 2016 - 2019 Wioleta Początek 2015-07-02 12:21:10
VIII/72/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 Wioleta Początek 2015-07-02 12:20:57
VIII/71/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2014 rok Wioleta Początek 2015-07-02 12:20:28
VIII/70/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Węgorzyno Wioleta Początek 2015-07-02 12:19:57
VIII/69/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na okres kadencji 2016 - 2019 Wioleta Początek 2015-07-02 12:19:21
VIII/69/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na okres kadencji 2016 - 2019 Wioleta Początek 2015-07-02 12:18:52
VIII/68/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 46/15 w obrębie Kąkolewice Wioleta Początek 2015-07-02 12:18:30
VIII/67/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości stanowiącej działkę nr 89/1 w obrębie Kąkolewice Wioleta Początek 2015-07-02 12:17:58
VIII/66/2015 w sprawie wzniesienia w Węgorzynie pamiątkowego pomnika Wioleta Początek 2015-07-02 12:17:27
VIII/65/2015 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Trzebawie Wioleta Początek 2015-07-02 12:16:57
VIII/64/2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Węgorzyno współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00 302/13 Wioleta Początek 2015-07-02 12:16:21
VIII/63/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2015-2022 Wioleta Początek 2015-07-02 11:54:28
VIII/62/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2015-07-02 11:52:35
VIII/61/2015 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Runowie Wioleta Początek 2015-07-02 11:51:48
VIII/60/2015 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Runowie Wioleta Początek 2015-07-02 11:51:04
VIII/59/2015 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku Wioleta Początek 2015-07-02 11:49:10
VIII/58/2015 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie Wioleta Początek 2015-07-02 11:48:06
VIII/57/2015 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie Wioleta Początek 2015-07-02 11:47:05
VIII/55/2015 w sprawie skargi wniesionej przez Panią Małgorzatę Kośmińską na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Wioleta Początek 2015-07-02 11:45:14
VIII/56/2015 w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi Pana Marka Rególskiego na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2015-07-02 11:44:59
VIII/55/2015 w sprawie skargi wniesionej przez Panią Małgorzatę Kośmińską na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Wioleta Początek 2015-07-02 11:41:57
VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.06.2015 r. Wioleta Początek 2015-07-02 11:40:59
VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.06.2015 r. Wioleta Początek 2015-07-02 11:40:44