herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie Anna Martyna Adamów 2016-01-20 12:36:37
Materiały na XIV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 r. Wioleta Początek 2016-01-20 09:24:44
Materiały na XIV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 r. Wioleta Początek 2016-01-20 09:22:53
Materiały na XIV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 r. Wioleta Początek 2016-01-20 09:22:20
Ogłoszenie wyniku ofert z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie Piotr Kwieciński 2016-01-12 14:43:44
XIII/105/2015 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:58:22
Uchwała NR CCCXLIV.684.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:46:55
Uchwała NR CCCXXXVII.657.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:45:07
Uchwała NR CCCXXXVII.658.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:42:12
Uchwała NR CCCXLIV.684.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:39:57
Uchwała Nr XIII/112/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2023 Wioleta Początek 2016-01-11 13:28:06
Uchwała Nr XIII/112/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2023 Wioleta Początek 2016-01-11 13:26:20
Uchwała Nr XIII/111/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wegorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-01-11 13:24:37
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na 2016 rok Wioleta Początek 2016-01-11 13:22:17
2016 Wioleta Początek 2016-01-11 13:21:36
XIII/111/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-01-08 13:36:08
XIII/109/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2016-01-08 13:35:37
XIII/104/2015 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Węgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Wioleta Początek 2016-01-08 13:35:26
XIII/112/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-01-08 13:27:46
XIII/111/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-01-08 13:26:32
XIII/109/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2016-01-08 13:24:28
XIII/110/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2015-2022 Wioleta Początek 2016-01-08 13:24:12
XIII/109/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2016-01-08 13:21:32
XIII/108/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2016-01-08 13:20:45
XIII/107/2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-08 13:20:15
XIII/106/2015 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-08 13:19:31
XIII/105/2015 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-08 13:16:37
XIII/104/2015 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Węgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Wioleta Początek 2016-01-08 13:15:55
XIII/103/2015 w sprawie skargi wniesionej przez Państwa Hanoratę i Dariusza Nowak na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2016-01-08 13:14:49
XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2015 r. Wioleta Początek 2016-01-08 13:13:51
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 20 szt. drzew rosnących Piotr Kwieciński 2016-01-08 09:39:06
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 20 szt. drzew rosnących Piotr Kwieciński 2016-01-05 14:20:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 20 szt. drzew rosnących Piotr Kwieciński 2016-01-05 14:20:41
Załącznik do deklaracji DT-1 Małgorzata Honke 2016-01-04 16:21:52
Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych Małgorzata Honke 2016-01-04 16:20:21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje imprez sportowo - rekreacyjnych w t ym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Piotr Kwieciński 2015-12-30 14:46:38
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje imprez sportowo - rekreacyjnych w t ym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Piotr Kwieciński 2015-12-30 14:45:28
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2015 roku Wioleta Początek 2015-12-28 16:44:39
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2015 roku Wioleta Początek 2015-12-28 11:21:22
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-23 15:10:56