herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II przetarg na zbycie dz. nr 64 w Lesięcinie Anna Ociepa 2015-11-04 11:02:54
Budowa kościoła filialnego w Starym Węgorzynku Anna Martyna Adamów 2015-11-02 13:31:38
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku Piotr Kwieciński 2015-10-28 09:46:22
Budowa wieży kratownicowej do anten internetowych w obrębie Chwarstno Anna Martyna Adamów 2015-10-26 15:07:50
Protokoły z w wyników wyborów Piotr Kwieciński 2015-10-26 10:15:15
Protokoły z w wyników wyborów Piotr Kwieciński 2015-10-26 01:31:32
Protokoły z w wyników wyborów Piotr Kwieciński 2015-10-26 01:31:18
Protokół z X sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30 września 2015 roku Wioleta Początek 2015-10-25 22:33:55
Decyzja nr 6/CP/2015 dotycząca rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Przytoń Anna Martyna Adamów 2015-10-23 11:34:01
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Gł Księgowego w OPS Węgorzyno Piotr Kwieciński 2015-10-23 10:10:21
Materiały na XI sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.10.2015 r. Wioleta Początek 2015-10-22 09:38:02
Kolejny ponowny nabór na Głownego Księgowego OPS Węgorzyno Piotr Kwieciński 2015-10-20 14:42:21
Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.08.2015 r. Wioleta Początek 2015-10-19 16:45:59
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i składy obwodowych komisji wyborczych Piotr Kwieciński 2015-10-14 14:43:59
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i składy obwodowych komisji wyborczych Piotr Kwieciński 2015-10-14 14:41:43
Infomacja o pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów Piotr Kwieciński 2015-10-14 14:40:38
Informacja o dowozach w dniu wyborów Piotr Kwieciński 2015-10-13 10:34:03
Wykaz na dz. nr 386/3 w obr. nr 4 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2015-10-09 08:42:26
X/82/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2015-10-08 10:31:41
X/84/2015 w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego Wioleta Początek 2015-10-08 10:30:25
X/84/2015 w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego Wioleta Początek 2015-10-08 10:26:53
X/83/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2015-2022 Wioleta Początek 2015-10-08 10:25:07
X/82/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2015-10-08 10:24:08
X/81/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2015-10-08 10:22:54
X/80/2015 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2016 rok Wioleta Początek 2015-10-08 10:22:23
X/78/2015 w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Runowie Pomorskim Wioleta Początek 2015-10-08 10:21:45
X/79/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Wioleta Początek 2015-10-08 10:21:36
X/78/2015 w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Runowie Pomorskim Wioleta Początek 2015-10-08 10:20:37
X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2015 r. Wioleta Początek 2015-10-08 10:19:53
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i składy obwodowych komisji wyborczych Piotr Kwieciński 2015-10-05 17:34:08
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i składy obwodowych komisji wyborczych Piotr Kwieciński 2015-10-05 17:33:34
Wykaz na lokale mieszkalne przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie Anna Ociepa 2015-10-05 14:00:02
Wykaz na lokale mieszkalne przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie Anna Ociepa 2015-10-05 13:36:47
INFORMACJA Burmistrza Węgorzyna o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Piotr Kwieciński 2015-10-02 14:14:43
Kolejny ponowny nabór na Głownego Księgowego OPS Węgorzyno Piotr Kwieciński 2015-10-02 10:02:41
Kolejny ponowny nabór na Głownego Księgowego OPS Węgorzyno Piotr Kwieciński 2015-10-02 10:02:15
Sołtysi 2015-2019 - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-10-01 13:04:34
Protokół nr 9/2015 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 24 sierpnia 2015 r.r. Wioleta Początek 2015-10-01 13:02:07
Protokół nr 9/2015 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 24 sierpnia 2015 r.r. Wioleta Początek 2015-10-01 13:01:54
Protokół nr 8/2015 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 22 czerwca 2015 r.r. Wioleta Początek 2015-10-01 13:01:13