herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt Protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dn. 26.03.2015 r. - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-06-22 14:17:09
Protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 maja 2015 r. Wioleta Początek 2015-06-22 13:47:55
Protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 maja 2015 r. Wioleta Początek 2015-06-22 13:47:28
Materiały na VIII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.06.2015 r. Wioleta Początek 2015-06-19 12:47:22
Materiały na VIII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.06.2015 r. Wioleta Początek 2015-06-19 10:04:19
WYDANIE ODPISU AKTÓW STANU CYWILNEGO USC 1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:25:04
Karty Informacyjne Urzędu Stanu Cywilnego Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:24:50
SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA USC 2 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:11
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKEM USC -USC 4 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:10
UZNANIE OJCOSTWA USC 3 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:10
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED UPŁYWEM MIESIĘCZNEGO TERMINU OD ZŁOŻENIA PISEMNEGO ZAPEWNIENIA O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA USC 5 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:09
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ USC 6 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:08
OŚWIADCZENIE O POWROCIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA USC 8 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:07
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ZE OBYWATEL POLSKI POSIADA ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ USC 7 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:07
WPISANIE AKTÓW URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA ZGONU SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ USC 9 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:06
SPORZĄDZENIE ATU ZGONU USC 10 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:05
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO USC 13 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:04
SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO USC 12 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:04
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI STANU CYWILNEGO USC 11 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:04
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH USC 15 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:02
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM USC 14 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:23:02
KARTA INFORMACYJNA WYKAZ SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ SAMODZIELNE STANOWISKO KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:22:59
Rejestry i Ewidencje (w przygotowaniu) Piotr Kwieciński 2015-06-16 14:22:31
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:18:07
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:16:07
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:15:17
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Ewa Adamów Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:14:05
Oświadczenia majątkowe kwiecień 2015 Ilona Śmigielska Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:13:15
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:12:27
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:12:07
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:11:50
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:09:13
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:08:47
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:08:21
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:07:28
Burmistrz Węgorzyna VII Kadencji Monika Kuźmińska Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:06:48
Burmistrz Węgorzyna VIII Kadencji Monika Kuźmińska - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:06:30
Burmistrz Węgorzyna VIII Kadencji Monika Kuźmińska - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:05:32
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:05:02
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2015 Piotr Kwieciński 2015-06-16 13:03:39