herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie na podsawie uchwały Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Runowie Pomorskim Burmistrz Węgorzyna ogłasza zamiar likwidacji filii bibliotecznej w Runowie Pomorskim należącej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie oraz zamiar zmiany Statutu Miejskiej Bibiloteki Publicznej w Węgorzynie Mariola Franczuk 2015-09-30 18:16:07
Jednostki organizacyjne Mariola Franczuk 2015-09-30 12:46:29
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Piotr Kwieciński 2015-09-23 10:52:01
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-09-23 09:51:01
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-09-23 09:50:59
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-09-23 09:48:57
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2015-09-23 09:48:43
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Wioleta Początek 2015-09-23 09:34:40
informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku Wioleta Początek 2015-09-23 08:54:23
Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2015 r. Wioleta Początek 2015-09-23 08:53:59
Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2015 r. Wioleta Początek 2015-09-23 08:53:06
informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku Wioleta Początek 2015-09-23 08:49:27
informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku Wioleta Początek 2015-09-23 08:48:30
Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2015 r. - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:45:30
Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:45:23
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:45:21
- dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:45:20
Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:44:51
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:41:04
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:40:24
Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:40:10
Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:38:11
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:37:32
- dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:36:59
Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2015 r. - dokument usunięty Wioleta Początek 2015-09-23 08:35:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WĘGORZYNA z dnia 21 września 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-09-22 08:56:29
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 18 września 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-09-22 08:54:51
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 18 września 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-09-22 08:54:42
Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Węgorzyna z dnia 18 września 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-09-22 08:53:25
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-09-22 08:50:55
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-09-22 08:50:06
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-09-22 08:48:45
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Kwieciński 2015-09-22 08:48:34
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej Piotr Kwieciński 2015-09-22 08:02:15
Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.08.2015 r. Wioleta Początek 2015-09-18 12:42:34
Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz, gm. Węgorzyno, o dł. 0,89 km, szer. 4,0m na dz. nr 72, 43 ? obręb Sarnikierz. Anna Martyna Adamów 2015-09-18 10:27:56
IX/77/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2015-2022 Wioleta Początek 2015-09-16 10:49:19
IX/76/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2015-09-16 10:48:49
IX/75/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Wioleta Początek 2015-09-16 10:47:55
IX/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 386/3 położonej w obrębie nr 4 m. Węgorzyno Wioleta Początek 2015-09-16 10:47:27