herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Materiały na XIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2015 r. Wioleta Początek 2015-12-23 08:50:00
Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenia sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku Piotr Kwieciński 2015-12-22 10:54:38
I przetarg na zbyce zabudowanej dz. nr 110/2 w Sielsku Anna Ociepa 2015-12-21 10:47:54
Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej Małgorzata Honke 2015-12-18 08:48:14
Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Małgorzata Honke 2015-12-18 08:46:43
Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Małgorzata Honke 2015-12-18 08:40:10
Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Małgorzata Honke 2015-12-18 08:37:57
Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Małgorzata Honke 2015-12-18 08:35:05
Uchwały podatkowe na 2016 rok Małgorzata Honke 2015-12-18 08:33:33
Załącznik nr 2 do uchwały XII/99/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26.11.2015r.- druk deklaracji na podatek od nieruchomości Małgorzata Honke 2015-12-18 08:21:08
Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/99/2015/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26.11.2015r.- druk informacji Małgorzata Honke 2015-12-18 08:19:39
Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.10.2015r.- druk deklaracji na podatek leśny Małgorzata Honke 2015-12-17 10:34:57
Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.10.2015r.- druk deklaracji na podatek rolny Małgorzata Honke 2015-12-17 10:32:37
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:31:50
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:30:52
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:30:28
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:30:02
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:17:50
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:16:48
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2015-12-15 15:16:26
Decyzja nr 08/CP/2015 dotycząca budowy kościoła filialnego w Węgorzynku Anna Martyna Adamów 2015-12-11 11:39:40
Protokół z XI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.10.2015 r. Wioleta Początek 2015-12-07 10:10:22
Wybory uzupełniające na ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 Wioleta Początek 2015-12-04 10:34:40
Wybory uzupełniające na ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 Wioleta Początek 2015-12-04 10:33:57
XII/102/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2015-2022 Wioleta Początek 2015-12-04 09:49:55
XII/101/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2015-12-04 09:49:19
XII/100/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2015-12-04 09:48:43
XII/99/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2015-12-04 09:47:54
XII/98/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Wioleta Początek 2015-12-04 09:47:02
XII/98/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Wioleta Początek 2015-12-04 09:46:46
XII/97/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2015-12-04 09:46:26
XII/96/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr VI/37/2015 z dnia 26 marca 2015roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2015-12-04 09:44:49
XII/95/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łobez w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Węgorzyno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie Wioleta Początek 2015-12-04 09:44:19
XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.11.2015 r. Wioleta Początek 2015-12-04 09:43:02
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Piotr Kwieciński 2015-12-04 07:59:48
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie Anna Martyna Adamów 2015-12-03 10:10:17
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania Piotr Kwieciński 2015-12-01 13:27:04
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku Piotr Kwieciński 2015-12-01 13:20:20
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na 2016 rok Wioleta Początek 2015-11-30 08:13:02
Stawka podatku leśnego na 2016 rok Małgorzata Honke 2015-11-24 10:15:34