herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/2 i 812/3 wraz z udziałem w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2017-12-11 13:25:32
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/2 i 812/3 wraz z udziałem w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2017-12-11 13:21:50
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Anna Martyna Adamów 2017-12-11 09:11:47
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Anna Martyna Adamów 2017-12-11 09:10:55
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:48:04
XXXI/260/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-12-08 12:41:52
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:41:44
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:41:35
XXXI/258/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:41:27
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:38:24
XXXI/261/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017- 2023 Wioleta Początek 2017-12-08 12:38:16
XXXI/260/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-12-08 12:37:45
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:37:11
XXXI/258/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:36:28
XXXI/257/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok". Wioleta Początek 2017-12-08 12:35:29
XXXI/257/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok". Wioleta Początek 2017-12-08 12:35:10
XXXI/256/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Wioleta Początek 2017-12-08 12:34:20
XXXI/255/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wioleta Początek 2017-12-08 12:32:20
XXXI/254/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2017-12-08 12:31:48
XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.11.2017 roku Wioleta Początek 2017-12-08 12:23:38
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Nr XXX/253/2017 Wioleta Początek 2017-12-05 12:22:56
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2017-12-05 12:21:33
2018 Wioleta Początek 2017-12-05 12:21:07
OBWIESZCZENIE RDOŚ Janinia Mazuro 2017-11-27 12:37:44
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z 25 października 2017 roku Wioleta Początek 2017-11-27 01:32:53
Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31.08.2017 r. Wioleta Początek 2017-11-25 12:38:31
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 27.09.2017 r. Wioleta Początek 2017-11-25 12:37:58
Materiały na XXXI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.11.2017 Wioleta Początek 2017-11-23 12:00:53
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-11-21 13:35:10
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II.- NAWIERZCHNIE Tomasz Trykacz 2017-11-16 15:16:46
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-11-15 11:19:11
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II.- NAWIERZCHNIE Tomasz Trykacz 2017-11-07 13:50:46
XXX/253/2017 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2017-11-03 13:26:45
XXX/252/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-11-03 13:22:18
XXX/253/2017 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2017-11-03 13:21:26
XXX/252/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-11-03 13:20:03
XXX/251/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Wioleta Początek 2017-11-03 13:13:19
XXX/251/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Wioleta Początek 2017-11-03 13:12:50
XXX/248/2017 w sprawie skargi na postępowanie i działalność Pani Lucyny Wolskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-11-03 13:11:55
XXX/249/2017 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie dokonania nabycia nieruchomości budynkowej oraz rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu Wioleta Początek 2017-11-03 13:11:40