herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2017-06-09 09:23:07
Uchwała Nr CXXXII.259.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzyna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Wioleta Początek 2017-06-08 13:42:24
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wioleta Początek 2017-06-08 13:39:25
Rachunek zysków i strat jednostki Wioleta Początek 2017-06-08 13:38:20
Bilans jednostki budżetowej i jednostki samorządowego zakładu budżetowego Wioleta Początek 2017-06-08 13:37:44
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Wioleta Początek 2017-06-08 13:36:56
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok Wioleta Początek 2017-06-08 13:35:55
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok Wioleta Początek 2017-06-08 13:34:57
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok Wioleta Początek 2017-06-08 13:34:11
XXVI/220/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-06-08 13:07:56
XXVI/219/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Wioleta Początek 2017-06-08 13:07:27
XXVI/218/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-06-08 13:07:01
XXVI/217/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-06-08 13:06:22
XXVI/217/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-06-08 13:06:12
XXVI/216/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wioleta Początek 2017-06-08 13:05:40
XXVI/215/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Wioleta Początek 2017-06-08 13:05:00
XXVI/214/2017 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących ustalenia warunków przekazania działki w Runowie Pomorskim dla Powiatu Łobeskiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w celu realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4346Z Węgorzyno - Brzeźniak" Wioleta Początek 2017-06-08 13:04:11
XXVI/214/2017 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących ustalenia warunków przekazania działki w Runowie Pomorskim dla Powiatu Łobeskiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w celu realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4346Z Węgorzyno - Brzeźniak" Wioleta Początek 2017-06-08 13:03:18
XXVI/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 430 w obrębie Mieszewo Wioleta Początek 2017-06-08 13:02:41
XXVI/212/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie" Wioleta Początek 2017-06-08 13:02:12
XXVI/212/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie" Wioleta Początek 2017-06-08 13:01:42
XXVI/211/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminach Powiatu Łobeskiego" Wioleta Początek 2017-06-08 13:00:55
XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.05.2017 r. Wioleta Początek 2017-06-08 13:00:10
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości - ETAP III Tomasz Trykacz 2017-06-08 10:47:49
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Anna Martyna Adamów 2017-05-26 12:01:04
Jednostki organizacyjne Mariola Franczuk 2017-05-26 11:51:26
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dn. 26.04.2017 r. Wioleta Początek 2017-05-26 10:52:20
Materiały na XXVI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.05.2017 r. Wioleta Początek 2017-05-24 10:45:56
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. działki nr 1288 położonej w obr. nr 1 m. Węgorzyno o pow. 13 m2 i pow. budynku gospodarczego 12,32 m2 z przeznaczeniem pod cele składowe Anna Ociepa 2017-05-24 09:05:42
I przetarg ustny na dzierżawę działki nr 36/4 o pow. 1,9097 ha położonej w obr. nr 1 m. Węgorzyno z przeznaczeniem na cele rolne Anna Ociepa 2017-05-24 09:03:36
Decyzja nr 05/CP/2017 dot. rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:56:26
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu budowlanego dla zadania "Zagospodarowanie północnej części Jeziora Węgorzyno" Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:54:05
wynik zapytania ofertowego Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:52:53
wynik zapytania ofertowego Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:51:04
wynik zapytania ofertowego Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:50:16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za 2016 r. Wioleta Początek 2017-05-17 15:21:07
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-05-17 13:54:31
Wykaz na dz. nr 99/4 i 99/5 w Runowie Pomorskim przy ul. Połchowskiej Anna Ociepa 2017-05-16 13:48:48
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Węgorzyno za 2016 r. Janinia Mazuro 2017-05-16 08:18:27
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu budowlanego dla zadania "Zagospodarowanie północnej części Jeziora Węgorzyno" Anna Martyna Adamów 2017-05-12 12:12:58