herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan pracy Komisji Społeczno - Oswiatowej na 2017 rok Wioleta Początek 2017-02-08 11:40:12
Plan pracy Komisji Społeczno - Oswiatowej na 2017 rok Wioleta Początek 2017-02-08 11:39:03
Plan pracy Rady Miejskiej wraz z planowanym harmonogramem sesji na 2017 rok Wioleta Początek 2017-02-08 11:32:35
Protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016 r. Wioleta Początek 2017-02-08 11:30:26
Protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016 r. Wioleta Początek 2017-02-08 11:30:09
XXII/191/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2017 rok Wioleta Początek 2017-02-08 11:28:44
XXII/190/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno ? Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2017 rok Wioleta Początek 2017-02-08 11:27:42
XXII/189/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2017 rok Wioleta Początek 2017-02-08 11:26:54
XXII/188/2017 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-02-08 11:26:11
XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.01.2017 Wioleta Początek 2017-02-08 11:25:17
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-02-07 15:06:25
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Runowie Anna Martyna Adamów 2017-02-07 15:05:49
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 583/13 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2017-02-03 10:39:51
2017 rok Anna Ociepa 2017-02-03 10:38:17
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-01-30 15:15:12
Plan zamówień publicznych 2017 Anna Martyna Adamów 2017-01-30 15:15:03
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-01-30 15:14:06
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:42:16
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:41:46
Plany pracy Komisji Rewizyjnej Wioleta Początek 2017-01-30 09:41:22
Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej na 2016 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:40:47
Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej na 2015 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:40:31
Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej na 2016 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:40:14
Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej na 2015 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:39:43
Plany pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Wioleta Początek 2017-01-30 09:39:30
Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2015 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:38:47
Plany pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2016 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:38:35
Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2015 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:37:49
Plany pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wioleta Początek 2017-01-30 09:37:05
Plany pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wioleta Początek 2017-01-30 09:36:46
Statut Gminy Węgorzyno - plik Word wraz z późniejszą zmianą Wioleta Początek 2017-01-30 09:23:14
Uchwała Nr VI/87/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie Statutu Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2017-01-30 09:20:12
Statut Gminy Węgorzyno - pdf Wioleta Początek 2017-01-30 09:19:59
Uchwała Nr VI/87/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie Statutu Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2017-01-30 09:17:38
Uchwała Nr XXXVIII.96.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na 2017 rok Wioleta Początek 2017-01-27 12:59:06
Uchwała Nr XXXVIII.96.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na 2017 rok Wioleta Początek 2017-01-27 12:58:24
Budowa sieci gazowej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-01-25 14:48:07
Protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016 r. Wioleta Początek 2017-01-24 13:23:44
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie z kontroli Ochotniczych Straży Pożarnych, ich działalności i wydatkowania środków pochodzacych z budżetu gminy Wioleta Początek 2017-01-24 10:22:58
Materiały na XXII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.01.2017 r. Wioleta Początek 2017-01-24 08:52:20