herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2015 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:38:47
Plany pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2016 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:38:35
Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2015 rok Wioleta Początek 2017-01-30 09:37:49
Plany pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wioleta Początek 2017-01-30 09:37:05
Plany pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wioleta Początek 2017-01-30 09:36:46
Statut Gminy Węgorzyno - plik Word wraz z późniejszą zmianą Wioleta Początek 2017-01-30 09:23:14
Uchwała Nr VI/87/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie Statutu Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2017-01-30 09:20:12
Statut Gminy Węgorzyno - pdf Wioleta Początek 2017-01-30 09:19:59
Uchwała Nr VI/87/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie Statutu Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2017-01-30 09:17:38
Uchwała Nr XXXVIII.96.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na 2017 rok Wioleta Początek 2017-01-27 12:59:06
Uchwała Nr XXXVIII.96.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na 2017 rok Wioleta Początek 2017-01-27 12:58:24
Budowa sieci gazowej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-01-25 14:48:07
Protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016 r. Wioleta Początek 2017-01-24 13:23:44
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie z kontroli Ochotniczych Straży Pożarnych, ich działalności i wydatkowania środków pochodzacych z budżetu gminy z dnia 12.12.2016 r. Wioleta Początek 2017-01-24 10:22:58
Materiały na XXII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.01.2017 r. Wioleta Początek 2017-01-24 08:52:20
Protokół Nr 24/2016 Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia z dn. 09.11.2016 r. Wioleta Początek 2017-01-23 14:21:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium Anna Martyna Adamów 2017-01-20 13:55:21
Uchwała Nr XXVII.72.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2017-01-20 08:22:02
Uchwała Nr XXVII.72.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2017-01-20 08:20:08
Wyniki konkursu sport Róża Durkowska 2017-01-16 11:48:48
Wyniki konkursu reintegracja zawodowa Róża Durkowska 2017-01-12 12:38:32
Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.11.2016 r. Wioleta Początek 2017-01-10 15:20:39
Uchwała Nr XXI/187/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-01-10 11:07:58
Uchwała Nr XXI/187/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-01-10 11:06:58
XXI/186/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-01-10 11:06:10
Uchwała Nr XXI/186/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-01-10 11:04:49
XXI/187/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-01-10 11:01:11
XXI/185/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2017-01-10 11:00:00
XXI/186/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-01-10 10:58:53
XXI184/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2017-01-10 10:57:39
XXI/183/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanych położonych w obrębie Sielsko Wioleta Początek 2017-01-10 10:56:26
XXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016 Wioleta Początek 2017-01-10 10:54:41
Decyzja nr 01/CP/2017 dot. budowy przepławek dla ryb w Brzeźniaku Anna Martyna Adamów 2017-01-05 13:27:04
Decyzja nr 04/CP/2016 dot. budowy przepławek dla ryb w Brzeźniaku Anna Martyna Adamów 2017-01-05 13:24:54
Decyzja nr 03/CP/2016 dotycząca uzbrojenia w energię elektryczną stacji paliw wraz ze stacją diagnostyczną oraz myjnią w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2016-12-30 12:50:45
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 583/13 w obr. nr 3 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2016-12-27 09:09:55
Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.11.2016 r. Wioleta Początek 2016-12-26 21:48:24
Uchwała Nr CCCXXXII.582.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2016-12-22 11:38:21
Uchwała Nr CCCXXXII.583.2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-12-22 11:37:57
Uchwała Nr CCCXXXII.584.2016 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2016-12-22 11:37:36