herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.11.2016 r. Wioleta Początek 2016-12-26 21:48:24
Uchwała Nr CCCXXXII.582.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2016-12-22 11:38:21
Uchwała Nr CCCXXXII.583.2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-12-22 11:37:57
Uchwała Nr CCCXXXII.584.2016 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2016-12-22 11:37:36
Uchwała Nr CCCXXXII.584.2016 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2016-12-22 11:37:00
Uchwała Nr CCCXXXII.583.2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-12-22 11:35:18
Uchwała Nr CCCXXXII.582.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2016-12-22 11:33:23
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2016-12-22 10:32:15
Materiały na XXI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016 r. Wioleta Początek 2016-12-22 10:13:27
Materiały na XXI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016 r. Wioleta Początek 2016-12-22 10:12:35
Róża Durkowska 2016-12-16 12:19:56
Załączniki do konkursów Róża Durkowska 2016-12-16 12:18:50
Konkurs reintegracja Róża Durkowska 2016-12-16 12:18:25
Konkurs sport Róża Durkowska 2016-12-16 12:17:52
Konkurs sport Róża Durkowska 2016-12-16 12:08:46
Otwarty konkurs ofert na rok 2017 Róża Durkowska 2016-12-16 12:06:44
Wykaz na działki w Trzebawiu Anna Ociepa 2016-12-16 09:03:30
Utwardzenie powierzchni gruntu w miejscowości Runowo Anna Martyna Adamów 2016-12-13 15:24:18
I przetarg Ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 548 w obrębie nr 3 m. Węgorzyno przy ul. Podgórnej 2 Anna Ociepa 2016-12-12 09:38:49
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku Anna Martyna Adamów 2016-12-07 13:42:32
Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 Wioleta Początek 2016-12-07 12:15:41
Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 roku Wioleta Początek 2016-12-07 12:14:59
Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 roku Wioleta Początek 2016-12-07 11:16:42
Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 roku Wioleta Początek 2016-12-07 11:14:03
Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 Wioleta Początek 2016-12-07 11:13:27
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2016-12-06 12:34:37
2017 Wioleta Początek 2016-12-06 12:24:05
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18.01.2016 r. Wioleta Początek 2016-12-06 12:16:11
XX/175/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2020 Wioleta Początek 2016-12-06 12:04:50
XX/175/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2020 Wioleta Początek 2016-12-06 12:04:16
XX/175/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2020 Wioleta Początek 2016-12-06 11:59:03
XX/182/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-12-06 11:58:38
XX/181/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-12-06 11:52:38
XX/180/2016 w sprawie określenia zasad przysługiwania diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla w Węgorzynie Wioleta Początek 2016-12-06 11:50:18
XX/179/2016 w sprawie zmiany w składzie Komisji Społeczno ? Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie Wioleta Początek 2016-12-06 11:46:17
XX/178/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Węgorzyno współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie POIS.09.03.00-00-302/13 Wioleta Początek 2016-12-06 11:38:53
XX/177/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności Wioleta Początek 2016-12-06 11:36:59
XX/176/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok". Wioleta Początek 2016-12-06 11:35:15
XX/176/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok". Wioleta Początek 2016-12-06 11:34:30
XX/174/2016 w sprawie skargi wniesionej przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyrodnicze Nad Drawą" na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2016-12-06 11:33:17