herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I przetarg na dz. nr 87 w Sielsku Anna Ociepa 2016-06-09 11:14:06
Wykaz na lokal mieszkalny nr 1 i 4 przy ul. 2-go Marca 10 w Węgorzynie Anna Ociepa 2016-06-08 08:10:02
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:14:00
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:13:47
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:13:32
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:13:10
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:12:44
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:12:14
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:11:51
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:11:33
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:11:04
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:10:42
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:08:47
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:08:09
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:07:33
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:06:56
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:06:33
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:04:42
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:04:14
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:03:48
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:02:50
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Ewa Adamów Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:01:42
Oświadczenie majątkowe Wolska Lucyna kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 10:00:21
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Ilona Śmigelska Piotr Kwieciński 2016-06-07 09:59:46
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-07 09:58:23
XVI/133/2016 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-31 08:07:04
XVI/132/2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-31 08:07:00
XVI/130/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-31 08:06:56
XVI/129/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-31 08:06:48
XVI/127/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-31 08:06:42
XVI/137/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-05-30 09:15:52
XVI/139/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych 1 lokalu użytkowego w Podlipcach 3b wraz z udziałem w wys. 683/1000 części w gruncie działki nr 428 w obrębie Podlipce Wioleta Początek 2016-05-30 09:15:02
XVI/138/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-05-30 09:14:26
XVI/137/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-05-30 09:13:34
XVI/136/2016 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie Wioleta Początek 2016-05-30 09:12:46
XVI/135/2016 w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Runowie Pomorskim należącej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie Wioleta Początek 2016-05-30 09:12:17
XVI/134/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/155/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej Wioleta Początek 2016-05-30 09:11:49
XVI/133/2016 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Węgorzyno - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-30 09:11:16
XVI/132/2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-05-30 09:10:45
XVI/131/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-05-30 09:10:02