herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sołectwa, Rada Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-07-04 08:10:39
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plik do pobrania Piotr Kwieciński 2016-07-01 10:17:59
Ogłoszenie otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy Piotr Kwieciński 2016-06-30 19:22:42
Ogłoszenie otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy Piotr Kwieciński 2016-06-30 19:21:20
Ogłoszenie otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy Piotr Kwieciński 2016-06-30 19:21:03
XVII/150/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 Wioleta Początek 2016-06-30 10:21:16
XVII/149/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2015 rok Wioleta Początek 2016-06-30 10:20:37
XVII/148/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-06-30 10:20:01
XVII/147/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 Wioleta Początek 2016-06-30 10:19:08
XVII/146/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-06-30 10:16:10
XVII/145/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wioleta Początek 2016-06-30 10:15:14
XVII/144/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wioleta Początek 2016-06-30 10:14:40
XVII/143/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-06-30 10:14:06
XVII/142/2016 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Runowie Wioleta Początek 2016-06-30 10:13:02
XVII/141/2016 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku Wioleta Początek 2016-06-30 10:10:39
XVII/140/2016 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie Wioleta Początek 2016-06-30 10:10:05
XVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r. Wioleta Początek 2016-06-30 10:04:06
XVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r. Wioleta Początek 2016-06-30 10:03:49
Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 19 maja 2016 r. Wioleta Początek 2016-06-22 04:32:58
Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2016-06-21 09:12:37
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-21 09:07:04
Wykaz na lokal nr 2 w Mieszewoe 54 Anna Ociepa 2016-06-21 08:51:29
Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.03.2016 r. Wioleta Początek 2016-06-16 10:48:41
Materiały na XVII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r. Wioleta Początek 2016-06-16 08:58:04
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-15 13:25:39
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2016-06-15 13:25:25
Piotr Kwieciński 2016-06-14 12:07:11
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2016-06-14 12:02:42
XVI/125/2016 w sprawie skargi wniesionej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2016-06-14 11:45:02
XVI/133/2016 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-06-14 11:42:22
XVI/132/2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej Wioleta Początek 2016-06-14 11:41:33
XVI/130/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wioleta Początek 2016-06-14 11:38:55
XVI/129/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności Wioleta Początek 2016-06-14 11:37:20
XVI/127/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-06-14 11:33:30
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:04:37
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:04:21
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:03:56
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:03:31
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:03:05
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2016 Piotr Kwieciński 2016-06-13 11:02:46