herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/304/2005 w sprawie skargi dotyczącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:48:38
Uchwała Nr XXVI/303/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa PKP S.A ... - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:43:08
Uchwała Nr XXVI/302/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sarnikierzu stanowiącej działkę nr 32/3 o pow. 0,15 ha Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:38:37
Uchwała Nr XXVI/301/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:37:52
Uchwała Nr XXVI/301/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:37:15
Uchwała Nr XXVI/300/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:36:35
Uchwała Nr XXVI/299/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:33:05
Sesja XXVI Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:32:28
Uchwała Nr XXVI/299/2005 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:28:38
Uchwała Nr XXVI/300/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:26:47
Uchwała Nr XXVI/299/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:25:11
Uchwała Nr XXVI/300/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:22:31
Uchwała Nr XXVI/299/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:21:50
Uchwała Nr XXV/283/ 2005 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:05:23
Uchwała Nr XXV/297/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku. Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:48:30
Uchwała Nr XXV/296/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:46:03
Uchwała Nr XXV/295/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:43:43
Uchwała Nr XXV/294/2005 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:42:00
Uchwała Nr XXV/293/2005 w sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:40:32
Uchwała Nr XXV/292/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2005 rok Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:36:40
Uchwała Nr XXV/291/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2005 rok Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:34:39
Uchwała Nr XXV/290/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2005 rok Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:33:04
Uchwała Nr XXV/289/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Runowie nr 36, stanowiącej zabudowaną działkę nr 5/1 o pow. 0,27 ha. Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:31:21
UCHWAŁA Nr XXV/288/2005 w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania w zakresie utrzymania czystości ulic powiatowych w mieście Węgorzyno Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:29:40
Uchwała Nr XXV/287/2005 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:27:23
Uchwała Nr XXV/286/2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla Nauczcieli Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:25:57
Uchwała Nr XXV/285/2005 w sprawie: określenia zasad odpłatności za świadczenia w formie posiłku przyznawane w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Piotr Kwieciński 2005-04-12 10:23:35
Uchwała Nr XXV/284/ 2005 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze Piotr Kwieciński 2005-04-11 14:31:03
Sesja XXVI - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-11 14:30:25
Sesja XXV Piotr Kwieciński 2005-04-11 14:29:54
Uchwała Nr XXV/282/ 2005 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Piotr Kwieciński 2005-04-11 14:26:53
Uchwała Nr XXV/284/ 2005 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-11 14:25:19
Uchwała Nr XXV/283/ 2005 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-11 14:23:50
Uchwała Nr XXV/282/ 2005 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-11 14:22:42
WiKOŚ- 9 Zaświadczenie dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-07 15:29:01
WiKoŚ- 3 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ JEST WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI Piotr Kwieciński 2005-04-07 15:24:27
WiKOŚ- 8 Zaświadczenie dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-07 15:23:28
WiKOŚ- 7 Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych przez podatnika podatku rolnego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-07 15:16:28
WiKOŚ- 6 Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Piotr Kwieciński 2005-04-07 15:15:31
WiKOŚ- 5 Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne Piotr Kwieciński 2005-04-07 15:12:48