herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 227 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie ewidencyjnym Mieszewo, w miejscowości Mieszewo, stanowiącej działkę Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:19:48
Uchwała Nr 226 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Lesięcin, stanowiącej działkę nr 1/3 o pow. 0,11 ha Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:18:13
Uchwała Nr 225 w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 810/7 ... Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:16:25
Uchwała Nr 224 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Węgorzyno ograniczonym prawem rzeczowym... Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:14:01
Uchwała Nr 223 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Łobez 9 lokali mieszkalnych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno... Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:10:55
Sesja XX Piotr Kwieciński 2004-10-06 07:58:57
Sprostowanie Ogłoszenia Piotr Kwieciński 2004-09-29 09:59:19
Ogłoszenie wyników roboty budowlane Sparta Piotr Kwieciński 2004-09-28 10:06:16
Ogłoszenie wyników kotłownia Piotr Kwieciński 2004-09-28 10:04:20
Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Piotr Kwieciński 2004-09-23 14:47:15
Obwieszczenie 5 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-09-23 08:03:06
Przetarg prace remontowo elektryczne Piotr Kwieciński 2004-09-16 14:18:51
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE Piotr Kwieciński 2004-09-09 08:12:12
Przetarg modernizacja budynku sportowego Piotr Kwieciński 2004-09-07 12:57:53
Ogłoszenia wyników przetargu Piotr Kwieciński 2004-09-02 09:52:24
Kotłownia Osiedle 40 lecia Piotr Kwieciński 2004-09-02 09:51:57
Roboty Geodezyjne Piotr Kwieciński 2004-09-02 09:48:57
Obwieszczenie 4 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-09-02 08:49:01
Uchwała Nr XIX/222/2004 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:51:22
Uchwała Nr XIX/221/2004 w sprawie wystąpienia Gminy Węgorzyno ze Związku Gmin Ińskiego Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:48:05
Uchwała Nr XIX/220/2004 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:45:55
Uchwała Nr XIX/219/2004 w sprawie „Programu Ochrony Środ. Gm. Węgorzyno i „Planu Gospodarki ... Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:45:02
Uchwała Nr XIX/218/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:42:44
Sesja XIX Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:38:57
Rokowania na sprzedaż działki w Brzeźniaku Piotr Kwieciński 2004-08-24 15:04:53
Obwieszczenie 3 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 10:50:52
Obwieszczenie 2 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 10:49:32
Obwieszczenie 1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 10:48:59
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 10:48:21
rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 09:42:07
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 09:40:24
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 09:31:52
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OBSŁUGĘ KOTŁOWNI - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 08:58:12
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Piotr Kwieciński 2004-08-11 08:33:31
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-07-28 08:20:13
Uchwała Nr XVIII/217/2004 w spr. włączenia gm. Węgorzyno w skład zespołu „Partnerstwa na rzecz Rozwoju" Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:32:01
Uchwała Nr XVIII/216/2004 w sprawie przystąpienia do związku gmin „Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:30:21
Uchwała Nr XVIII/215/2004 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:28:34
Uchwała Nr XVIII/215/2004 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:17:22
Uchwała Nr XVIII/214/2004 w spr. Przystąp. do sporządz. miejsc. planu zagospodarow. przestrzennego dla Gm. W-no obejmującego teren obrębu geodezyjnego wsi Cieszyno, Trzebawie, Połchowo oraz część ter Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:11:07