herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/270/2004 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej Piotr Kwieciński 2005-01-26 07:36:20
Uchwała Nr XXIII/269/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych Piotr Kwieciński 2005-01-26 07:34:25
Uchwała Nr XXIII/268/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny przy nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości oraz ustalenia zasad nabywania Piotr Kwieciński 2005-01-26 07:31:09
Uchwała Nr XXIII/267/2004 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom Piotr Kwieciński 2005-01-26 07:30:06
Uchwały 2005 r Piotr Kwieciński 2005-01-25 13:22:05
Sesja XXIII Piotr Kwieciński 2005-01-25 13:21:30
Obwieszczenie 1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-01-11 07:24:07
Przetarg na Oszacowanie nieruchomości Piotr Kwieciński 2005-01-06 09:49:12
Oszacowanie nieruchomości Piotr Kwieciński 2005-01-04 14:38:16
Roboty Geodezyjne Piotr Kwieciński 2005-01-04 14:35:48
Ogłoszenie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych. - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-12-29 11:01:04
Wzór Oferty - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-12-29 10:58:44
Ogłoszenie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-12-29 10:57:09
Wzór do Pobrania - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-12-29 08:26:53
Uchwała Nr XXII/265/2004 w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę Piotr Kwieciński 2004-12-20 11:03:11
Uchwała Nr XXII/264/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska Piotr Kwieciński 2004-12-20 11:01:25
Uchwała Nr XXII/263/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 Piotr Kwieciński 2004-12-20 11:00:14
Uchwała Nr XXII/262/2004 w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:59:17
Uchwała Nr XXII/261/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004 Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:57:29
Uchwała Nr XXII/260/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:56:08
Uchwała Nr XXII/259/2004 w sprawie zasad rejestracji i ewidencji psów na obszarze Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:55:13
Uchwała Nr XXII/258/2004 w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:54:03
Uchwała Nr XXII/257/2004 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:49:45
Uchwała Nr XXII/257/2004 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w sprawie wysokości stawek opłaty targowej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:42:33
Uchwała Nr XXII/256/2004 zmieniająca uchwałę Nr VI/81/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:39:26
Uchwała Nr XXII/255/2004 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:36:35
Uchwała Nr XXII/254/2004 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:35:13
Uchwała Nr XXII/253/2004 w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2005 Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:29:15
Uchwała Nr XXII/252/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:27:48
Uchwała Nr XXII/251/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 20 lat części nieruchomości Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:26:59
UCHWAŁA Nr XXII/250/2004 P O S T A N O W I E N I E Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:25:36
Uchwała Nr XXII/249/2004 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:24:53
Uchwała Nr XXII/248/2004 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:23:01
Uchwała Nr XXII/247/2004 w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:19:45
Uchwała Nr XXII/246/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-12-20 09:55:57
Uchwała Nr XXII/245/2004 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych Piotr Kwieciński 2004-12-20 09:54:46
Uchwała Nr XXII/244/2004 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących gazyfikacji gminy Piotr Kwieciński 2004-12-20 09:52:44
Sesja XXII Piotr Kwieciński 2004-12-17 15:05:09
Uchwała Nr XXI/238/2004 w sprawie zmiany uchwały R. M. w Węgorzynie Nr X/44/94 Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:49:04
Uchwała Nr XXI/237/2004 w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:47:45