herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
USC 7 Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-02 08:41:57
Piotr Kwieciński 2004-03-02 08:37:32
Piotr Kwieciński 2004-03-02 08:32:32
Piotr Kwieciński 2004-03-02 08:29:17
Piotr Kwieciński 2004-03-02 08:25:21
USC 4 Sporządzenie aktu zgonu - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-02 08:22:02
Piotr Kwieciński 2004-03-02 08:15:08
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Burmistrza i Rady Miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:24:01
EL 8 Udostepnienie danych z zbiorów meldunkowych - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:21:56
EL 7 Wymeldowanie pobytu stałego lub zameldowanie na pobyt stały w drodze decyzji administracyjnej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:20:54
EL 5 Wymeldowanie z pobytu stałego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:18:43
EL4 Zameldowanie czasowy trwający do 2 miesięcy - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:17:53
El 3 Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:15:38
EL 2 Zameldowanie na pobyt stały - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:14:32
EL 1 Działalność Gospodarcza - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:10:14
EL 1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:05:19
EL Wykaz spraw prowadzonych przez smaodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności,spraw wojskowych i działalności gospodarczej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:03:56
Sprawy w zakresie ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej Piotr Kwieciński 2004-03-01 16:00:30
USC 13 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:42:59
USC 12 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:41:52
USC 11 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:36:04
USC 10 Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:33:43
USC 9 Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywinego wpisach lub ich braku - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:32:25
USC 8 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:31:10
USC 6 Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa zgonu sporządzonych za granicą - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:29:10
USC 5 Uznanie dziecka - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:27:20
USC 3 Sporządzenie aktu urodzenia - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:25:45
USC 2 Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:24:42
Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:22:58
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:17:08
USC Wykaz spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:14:37
Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:11:11
USC1 Procedura wydania pierwszego dowodu osobistego. - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-01 07:09:36
Samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych, OC, OSP, BHP Piotr Kwieciński 2004-02-26 14:57:27
Gminne Centrum Informacji - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-02-26 14:45:49
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-02-25 08:46:22
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-02-25 08:41:13
Regulamin Organizacyjny Urzędu - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-02-25 08:33:53
Piotr Kwieciński 2004-02-24 15:08:45
Przetarg na wykonanie projektu budowlanego Piotr Kwieciński 2004-02-24 15:07:50