herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
porządek sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie zwołanej na dzień 28 maja 2004 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-05-21 07:50:56
porządek sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie zwołanej na dzień 28 maja 2004 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-05-21 07:46:55
porządek sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie zwołanej na dzień 28 maja 2004 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-05-21 07:43:15
porządek sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie zwołanej na dzień 28 maja 2004 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-05-21 07:42:41
porządek sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-05-21 07:40:58
Piotr Kwieciński 2004-05-18 15:05:13
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok Piotr Kwieciński 2004-05-18 13:41:25
Przetarg nieogr. wyk projekt. bud. w Wiewiecku Piotr Kwieciński 2004-05-18 08:40:41
Białkowski Jan - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-05-06 08:21:09
Uchwała Nr XIV/166/2003 w spr. ust. wyk. wydat. budżet. których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 Piotr Kwieciński 2004-04-29 13:02:20
Uchwała Nr XIV/169/2003 w spr. odmowy uwzg. wezw. Pana Zbigniewa Sobczyka do usunięcia naruszenia prawa polegającego na uchyleniu uchwał Piotr Kwieciński 2004-04-29 12:58:34
Uchwała Nr XIV/168/2003 w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Węgorzyna Piotr Kwieciński 2004-04-29 12:56:18
Uchwała Nr XIV/167/2003 w sprawie wyraż. zgody na zbycie nieruchom. grunt. położonej w obrębie ewid. nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej Piotr Kwieciński 2004-04-29 12:54:06
Uchwała Nr XIV/165/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2004-04-29 12:51:04
Uchwała Nr XIV/164/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2004-04-29 12:50:10
Uchwała Nr XIV/164/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-29 12:46:31
Uchwała Nr XVI/194/2004 w sprawie wyr. zgody na zbycie udziału wynoszącego 1/3 w zab. nieruchomości grunt. poł. w obrębie ewid. Brzeźniak, w miej. Brzeźniak nr 8, w gm. Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:56:38
UCHWAŁA Nr XVI/195/2004 w spr. upow. Przewodniczącego RM do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:53:42
Uchwała Nr XVI/193/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego ¾ w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Połchowo nr 9, Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:39:49
Uchwała Nr XVI/192/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej w formie bezprzetargowej Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:39:01
Uchwała Nr XVI/191/2004 w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:37:58
Uchwała Nr XVI/190/2004 w sprawie wydania opinii odnośnie projektowanych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 położonych w granicach gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:36:32
Uchwała XVI/188/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:35:00
Uchwała XVI/187/2004 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:34:10
Uchwała Nr XVI/186/2004 w sprawie powołania członka Komisji Społeczno – Oświatowej Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:32:39
Uchwała Nr XVI/185/ 2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:31:38
Uchwała Nr XVI/189/2003 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:30:31
Uchwała Nr XVI/189/2003 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-29 11:27:22
Rokowania Węgorzyno Obręb nr 3 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-29 10:26:34
Zal-WIKiOŚ 1c Piotr Kwieciński 2004-04-22 10:49:55
Zal-WIKiOŚ 1b Piotr Kwieciński 2004-04-22 10:49:30
Zal-WIKiOŚ 1a Piotr Kwieciński 2004-04-22 10:44:33
zal2 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-22 10:42:31
zał1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-22 10:42:10
WIKiOŚ 1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Piotr Kwieciński 2004-04-22 10:41:29
1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-21 10:38:48
1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-21 10:24:01
WIKiOŚ 1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-21 10:02:43
Uchwała Nr XV/181/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa - ANR Teren. Oddz. w Szczecinie niezabudowanych nieruch. grunt. położ. w obrębie nr 1 Piotr Kwieciński 2004-04-15 15:22:57
Uchwała Nr XV/184/2004 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Piotr Kwieciński 2004-04-15 15:10:04