herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 10:48:21
rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 09:42:07
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 09:40:24
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 09:31:52
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OBSŁUGĘ KOTŁOWNI - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 08:58:12
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Piotr Kwieciński 2004-08-11 08:33:31
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-07-28 08:20:13
Uchwała Nr XVIII/217/2004 w spr. włączenia gm. Węgorzyno w skład zespołu „Partnerstwa na rzecz Rozwoju" Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:32:01
Uchwała Nr XVIII/216/2004 w sprawie przystąpienia do związku gmin „Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:30:21
Uchwała Nr XVIII/215/2004 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:28:34
Uchwała Nr XVIII/215/2004 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:17:22
Uchwała Nr XVIII/214/2004 w spr. Przystąp. do sporządz. miejsc. planu zagospodarow. przestrzennego dla Gm. W-no obejmującego teren obrębu geodezyjnego wsi Cieszyno, Trzebawie, Połchowo oraz część ter Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:11:07
Uchwała Nr XVIII/213/2004 w sprawie ustalenia należności z tytułu kosztów przejazdu radnego gminy Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:06:11
Uchwała Nr XVIII/212/2004 w spr. zmiany w planie przychodów i wyd. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod. na 2004 rok w uchwale w spr. uchw. budżetu Gm. Węgorzyno na 2004 rok Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:05:08
Uchwała Nr XVIII/211/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 09:02:41
Sesja XVIII Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:54:33
Uchwała Nr XVII/210/2004 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących utworzenia Straży Miejskiej w Węgorzynie Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:53:45
Uchwała Nr XVII/209/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/129/2003 Rady Miejskiej Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:52:49
Uchwała Nr XVII/208/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/100/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:51:53
Uchwała Nr XVII/207/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w formie bezprzetarg. wyłącznie wieczys. użytkow. - S. M. „Jutrzenka” w Łobzie oraz zast. bonifikaty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:50:02
Uchwała Nr XVII/206/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchom. grunt. położonej w obrębie Połchowo, w miejsc. Runowo Pom. przy ul. Strzeleckiej 3, w gm. W-no, stanow. działkę gruntu nr54/3 Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:45:05
Uchwała Nr XVII/205/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżaw. na okres 25 lat części nieruchom. o pow. 5,00 ha, w działce nr 112/11, w obrębie ewid. Połchowo, w gm. Węgorzyno Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:39:30
Uchwała Nr XVII/204/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 r. Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:37:58
Uchwała Nr XVII/203/2004 przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagospod. Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:36:07
Uchwała Nr XVII/202/2004 przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagospod. Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:34:58
Uchwała Nr XVII/201/2004 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:33:36
Uchwała Nr XVII/200/2004 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:32:31
Uchwała Nr XVII/199/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004 Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:29:35
Uchwała Nr XVII/198/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:26:07
Uchwała Nr XVII/197/2004 w sprawie absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:25:15
Uchwała Nr XVII/196/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:22:13
Sesja XVII Katarzyna Zduńczyk 2004-07-19 08:18:22
Uchwała Nr XVII/196/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-14 10:56:41
Uchwała Nr XVII/196/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-14 10:54:28
Uchwała Nr XVII/196/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-14 10:49:21
Sesja XVII - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-14 10:49:00
1 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-14 10:47:39
Uchwała Nr XVII/196/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-14 10:47:25
Uchwała Nr XVII/196/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-14 10:46:42
1 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-07-14 10:45:58