herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych, OC, OSP, BHP Piotr Kwieciński 2004-02-26 14:57:27
Gminne Centrum Informacji - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-02-26 14:45:49
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-02-25 08:46:22
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-02-25 08:41:13
Regulamin Organizacyjny Urzędu - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-02-25 08:33:53
Piotr Kwieciński 2004-02-24 15:08:45
Przetarg na wykonanie projektu budowlanego Piotr Kwieciński 2004-02-24 15:07:50
Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:55:47
Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:53:54
WNR 17 Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:52:21
WNR 16 Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:50:46
Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:48:32
WNR 15 Zbycie nieruchomości w drodze przetargu Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:46:35
Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:44:24
WNR 14 Zbycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:40:54
Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:27:46
WNR 13 Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:20:03
Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:18:51
WNR 12 Nadanie numeracji nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowe Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:16:13
Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:13:43
WNR 11 Nabycie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:12:40
WNR 10 Rozgraniczenie nieruchomości Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:11:02
Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:09:47
Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:07:05
WNR 9 Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na czas nieoznaczony Piotr Kwieciński 2004-02-24 14:06:11
Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:41:27
WNR 8 Wydzierżawienie Gruntu na okres do 3 lat, powyżej 3 lat lub na czas nieoreślony Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:38:43
WNR 5 Cesja umowy dzierżawy gruntów Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:34:28
WNR 6 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do 3 lat Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:33:28
WNR 7 Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu za zgodą stron Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:32:40
Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:29:56
Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:24:20
Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:21:25
Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:18:06
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-02-24 13:13:28
WNR 4 Zatwierdzenie Projektu Podziału Nieruchomości Piotr Kwieciński 2004-02-24 12:54:16
Piotr Kwieciński 2004-02-24 12:47:50
Piotr Kwieciński 2004-02-24 11:13:44
WNR 3 Srzedaż Nieruchomości Gruntowej Wyłącznie Użytkownikowi Wieczystemu Piotr Kwieciński 2004-02-24 11:07:35
Piotr Kwieciński 2004-02-24 10:59:17