herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Urząd Stanu Cywilnego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-01-29 09:52:56
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-01-21 08:03:27
- dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-20 15:42:32
- dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-20 15:33:03
STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA WĘGORZYNO - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-20 15:29:15
STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA WĘGORZYNO - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-20 15:28:13
STUDIUM UWARUNKOWAŃ - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-20 15:22:04
STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA WĘGORZYNO - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-01-20 15:19:13
Studium - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-20 14:51:03
Studum uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-16 14:19:14
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-16 14:06:58
Uchwała Nr XII/154/2003 Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 14:19:52
Skład Rady Miejskiej IV kadencji 2002 - 2006 Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 11:38:25
Uchwała Nr VI/81/2003 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 11:13:39
Uchwała Nr XII/150/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobów jego poboru - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 11:09:24
Uchwała Nr XII/151/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie zwolenienia od podatlku leśnego - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 11:02:39
Uchwała Nr XII/152/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 11:00:18
Uchwała Nr XII/153/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta dla celów ustalenia podstawy do obliczenia podatku rolnego - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 10:59:06
Uchwała Nr XII/154/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruc - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 10:57:35
Uchwała Nr XII/155/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 10:53:00
Uchwała Nr XIII/161/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stwek w podatku od środków transportowych - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 10:51:18
Uchwała Nr XIII/161/2003 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 10:47:38
Porządek obrad sesji Rady Miejskiej - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 10:17:23
Przewodniczący Rady Miejskiej IV kadencji 2002-2006r. - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 10:16:16
Komisja Społeczno_Oświatowa Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 10:05:49
- dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 10:03:18
Rada Miejska w Węgorzynie IV kadencja - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:53:13
Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:50:56
Budżet Gminy Węgorzyno na rok 2004 Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:47:47
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:47:10
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:40:15
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:36:11
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:35:13
Uchwała Nr XIII/163/2003 Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:34:10
Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:31:19
Uchwała Nr XIII/162/2003 Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:30:08
Uchwała Nr XIII/161/2003 Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:18:09
sesja XIV Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:14:33
sesja XIII Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:14:02
sesja nr XIII - dokument usunięty Katarzyna Zduńczyk 2004-01-08 09:12:55