herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XII/160/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:42:34
Uchwała Nr XII/159/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:40:29
Uchwała Nr XII/158/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:39:35
Uchwała Nr XII/157/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:38:35
Uchwała Nr XII/156/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:37:23
Uchwała Nr XII/155/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:36:19
Uchwała Nr XII/154/2003 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:35:26
Uchwała Nr XII/153/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:33:18
Uchwała Nr XII/152/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:31:57
Uchwała Nr XII/151/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:31:19
Uchwała Nr XII/150/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:29:18
Uchwała Nr XII/149/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:27:33
Uchwała Nr XII/148/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:27:08
Uchwała Nr XII/147/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:25:28
Uchwała Nr XII/146/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:24:35
Uchwała Nr XII/145/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:22:53
Uchwała Nr XII/145/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:22:17
sesja nr XII Piotr Kwieciński 2003-12-31 13:22:00
Uchwała Nr VIII/105/2003 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących lokalizacji kamiennego obelisku Piotr Kwieciński 2003-12-22 11:06:57
Uchwała Nr VIII/104/2003 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących lokalizacji Gimnazjum w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2003-12-22 11:05:39
Uchwała Nr XI/141/2003 zmieniająca uchwałę Nr X/130/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej Piotr Kwieciński 2003-12-22 11:04:02
Uchwała Nr VIII/99/2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi - Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Łobzie ora Piotr Kwieciński 2003-12-22 11:02:57
Uchwała Nr VIII/90/2003 w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Piotr Kwieciński 2003-12-22 11:01:57
Uchwała Nr VIII/90/2003 w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:54:12
Uchwała Nr VIII/102/2003 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:53:29
Uchwała Nr VIII/89/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:52:33
Uchwała Nr VIII/91/2003 w sprawie zatwierdzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora oraz dyrektora przedszkola Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:52:02
Uchwała Nr XI/142/2003 w sprawie zmian w Statucie Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:50:57
Uchwała Nr VIII/100/2003 w sprawie wyrażenia zgody, określenia zasad na wydzierżawienie na okres 15 lat oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Połch Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:50:12
Uchwała Nr VIII/95/2003 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na okres kadencji 2004 - 2007 Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:48:59
Uchwała Nr XI/140/2003 w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:45:54
Uchwała Nr XI/143/2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Cieszynie nr 26, w gm. Węgorzyno, stanowiącej działkę nr 22 o pow. 0,04 ha Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:45:07
Uchwała Nr VIII/96/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomośc Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:31:43
Uchwała Nr VIII/103/2003 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:29:35
Uchwała Nr VIII/93/2003 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:28:49
Uchwała Nr XI/137/2003 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:27:56
Uchwała Nr VIII/101/2003 w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:26:46
Uchwała Nr VIII/94/2003 w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu dodatków do Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:26:02
Uchwała Nr VIII/97/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomośc Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:23:54
Uchwała Nr XI/138/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łobzie do orzekania w sprawach karnych i rodzinnych na okres kadencji 2004 - 2007 Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:21:20