herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII/95/2003 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na okres kadencji 2004 - 2007 Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:48:59
Uchwała Nr XI/140/2003 w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:45:54
Uchwała Nr XI/143/2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Cieszynie nr 26, w gm. Węgorzyno, stanowiącej działkę nr 22 o pow. 0,04 ha Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:45:07
Uchwała Nr VIII/96/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomośc Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:31:43
Uchwała Nr VIII/103/2003 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:29:35
Uchwała Nr VIII/93/2003 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:28:49
Uchwała Nr XI/137/2003 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:27:56
Uchwała Nr VIII/101/2003 w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:26:46
Uchwała Nr VIII/94/2003 w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu dodatków do Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:26:02
Uchwała Nr VIII/97/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomośc Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:23:54
Uchwała Nr XI/138/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łobzie do orzekania w sprawach karnych i rodzinnych na okres kadencji 2004 - 2007 Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:21:20
Uchwała Nr XI/139/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim do orzekania w sprawach pracy na okres kadencji 2004 - 2007 Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:20:37
Uchwała Nr VIII/98/2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno, przy ul. Słowackiego w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:19:37
Uchwała Nr XI/136/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:16:58
Uchwała Nr XI/144/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:16:22
sesja Rady nr XI/2003 Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:15:20
Uchwała Nr VIII/92/2003 w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:12:23
Sesja nr VIII 2003 r. Piotr Kwieciński 2003-12-22 10:05:31
Uchwała Nr XI/144/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:48:54
Uchwała Nr XI/143/2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Cieszynie nr 26, w gm. Węgorzyno, stanowiącej działkę nr 22 o pow. 0,04 ha Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:48:21
Uchwała Nr XI/142/2003 w sprawie zmian w Statucie Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:47:43
Uchwała Nr XI/141/2003 zmieniająca uchwałę Nr X/130/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:47:10
Uchwała Nr XI/140/2003 w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:46:24
Uchwała Nr XI/139/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim do orzekania w sprawach pracy na okres kadencji 2004 - 2007 Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:45:28
Uchwała Nr XI/138/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łobzie do orzekania w sprawach karnych i rodzinnych na okres kadencji 2004 - 2007 Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:44:51
Uchwała Nr XI/137/2003 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:42:07
Uchwała Nr XI/136/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:41:38
Uchwała Nr XI/135/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:40:47
sesja Rady nr XIII/2003 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:40:12
rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. nr 3 m. Węgorzyno, przy ul. Drawskiej 42 i W. Witosa 9. Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:38:42
kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Cieszynie nad jeziorem Woświn w gm. Węgorzyno - tereny nie uzbrojone. Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:38:03
kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż dz. Na ul. Zielonej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:37:06
kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzeźniaku, w gm. Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:36:29
kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż dz. w Sielsku Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:35:49
kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Brzeźniaku w gm. Węgorzynie. Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:35:14
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno, nie posiadających urządzonych ksiąg wieczystych Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:34:31
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:33:27
Grudzień 2003 r. Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:32:47
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości do 25 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku gimnazjum przy ul. T. Kościuszki 73-155 Węgorzyno - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-11-18 09:50:24
Listopad 2003 r. Piotr Kwieciński 2003-11-18 09:49:07