herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Skład Rady Miejskiej IV kadencji 2002 - 2006: - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-11-14 15:15:53
Zadania i Kompetencje Rady Miejskiej Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:45:17
Uchwała Nr X/134/2003 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:36:43
Uchwała Nr X/133/2003 zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:35:47
Uchwała Nr X/132/2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów us Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:34:50
Uchwała Nr X/129/2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Run Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:33:49
Uchwała Nr X/128/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie niezabudowanej nieruch Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:32:51
Uchwała Nr X/127/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Łobez, niezabudo Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:31:56
Uchwała Nr X/126/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w gm. Węgorzynie Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:30:49
Uchwała Nr X/125/2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, stanowiącej działkę gruntu nr 545 o pow. 0,0923 ha, w formie bezprzetargo Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:29:58
Uchwała Nr X/124/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie niezabudowanych nieruch Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:27:25
Uchwała Nr X/123/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie niezabudowanej nierucho Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:23:39
Uchwała Nr X/122/2003 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2004 rok Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:22:11
Uchwała Nr X/121/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:21:21
Uchwała Nr X/120/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:20:31
Uchwała Nr X/119/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:19:33
Uchwała Nr X/130/2003 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:13:58
Sesja X 2003 r. Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:13:30
kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomo Piotr Kwieciński 2003-10-27 15:34:30
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości Piotr Kwieciński 2003-10-27 15:34:10
I przetarg ustny nieogrniczony na zbycie nieruchomości w Piotr Kwieciński 2003-10-27 15:33:42
Ogłoszenie Piotr Kwieciński 2003-10-23 12:25:03
IX_118_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:27:45
IX_117_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:27:26
IX_116_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:27:03
IX_115_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:24:30
IX_114_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:24:15
IX_113_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:23:59
IX_112_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:23:42
IX_111_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:23:25
IX_110_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:23:09
IX_109_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:22:53
IX_108_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:22:36
IX_107_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:22:18
IX_106_ 2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:22:03
Sesja IX 2003 r. Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:20:51
Przetarg nieograniczony o wysokości do 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych Piotr Kwieciński 2003-10-07 15:28:00
na oddanie w wieczyste użytkowanie na 99 lat nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo Piotr Kwieciński 2003-10-03 09:39:11
na „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu biurowego" Piotr Kwieciński 2003-10-03 09:38:47
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obr. Dłusko gm. Węgorzyno. Piotr Kwieciński 2003-10-03 09:38:21