herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XIV/115/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2016 rok Wioleta Początek 2016-02-09 14:27:58
XIV/114/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2016 rok Wioleta Początek 2016-02-09 14:27:15
XIV/113/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2016 rok Wioleta Początek 2016-02-09 14:26:13
XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 roku Wioleta Początek 2016-02-09 14:25:20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci w 2016 roku. Piotr Kwieciński 2016-02-03 15:22:57
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 676/3 obr. nr 1 m. Węgorzyno Małgorzata Dmochowska 2016-02-03 08:32:37
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. nr 1251/9 położonej w obrębie nr 1 m. Węgorzynoz przeznaczeniem pod cele składowe Małgorzata Dmochowska 2016-02-02 15:31:21
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod staw zasilany wodami opadowymi lub przepływowymia do 3 lat dz. nr 87 obr. Sielsko Małgorzata Dmochowska 2016-02-02 15:29:31
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na jednoroczne uprawy rolne do 3 lat dz. nr 269 obr. Sielsko Małgorzata Dmochowska 2016-02-02 15:27:40
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na jednoroczne uprawy rolne do 3 lat dz. nr466, 467, 468, 469, 470 obr. nr 1 m. Węgorzyno Małgorzata Dmochowska 2016-02-02 15:25:51
wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali Cieszyno 9/2 i 9/3 Małgorzata Dmochowska 2016-02-02 15:22:32
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku, Piotr Kwieciński 2016-02-02 11:37:49
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę z przeznaczeniem pod garaż Małgorzata Dmochowska 2016-01-26 14:20:02
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne do 3 lat Małgorzata Dmochowska 2016-01-26 14:11:38
2016 Małgorzata Dmochowska 2016-01-26 14:10:03
Krystyna Laczkowska 2016-01-26 10:15:43
Krystyna Laczkowska 2016-01-26 10:11:41
Trzeci przetarg na dz. nr 64 w Lesięcinie Anna Ociepa 2016-01-26 09:44:18
2016 rok Anna Ociepa 2016-01-26 09:42:55
Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2015 r. Wioleta Początek 2016-01-25 12:57:34
Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2015 r. Wioleta Początek 2016-01-25 08:13:06
Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2016-01-20 12:37:08
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie Anna Martyna Adamów 2016-01-20 12:36:37
Materiały na XIV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 r. Wioleta Początek 2016-01-20 09:24:44
Materiały na XIV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 r. Wioleta Początek 2016-01-20 09:22:53
Materiały na XIV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 r. Wioleta Początek 2016-01-20 09:22:20
Ogłoszenie wyniku ofert z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie Piotr Kwieciński 2016-01-12 14:43:44
XIII/105/2015 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:58:22
Uchwała NR CCCXLIV.684.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:46:55
Uchwała NR CCCXXXVII.657.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:45:07
Uchwała NR CCCXXXVII.658.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:42:12
Uchwała NR CCCXLIV.684.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2016-01-11 13:39:57
Uchwała Nr XIII/112/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2023 Wioleta Początek 2016-01-11 13:28:06
Uchwała Nr XIII/112/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2023 Wioleta Początek 2016-01-11 13:26:20
Uchwała Nr XIII/111/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wegorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-01-11 13:24:37
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na 2016 rok Wioleta Początek 2016-01-11 13:22:17
2016 Wioleta Początek 2016-01-11 13:21:36
XIII/111/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2016 Wioleta Początek 2016-01-08 13:36:08
XIII/109/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 Wioleta Początek 2016-01-08 13:35:37
XIII/104/2015 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Węgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Wioleta Początek 2016-01-08 13:35:26